10+1 nejzajímavějších turistických cílů Salcburku

DomQuartier

DomQuartier
15000 vrcholně zajímavých čtverečních metrů - 2000 nádherných exponátů - 1300 pohnutých let. Historické centrum Salcburku získá od května roku 2014 novou a jedinečnou kulturní atrakci s názvem DomQuartier. Jeden okruh, jedna vstupenka, nekonečně mnoho zážitků!S jednou vstupenkou máte možnost...

Haus der Natur – Přírodovědné muzeum

Snad nejoblíbenější salcburské muzeum pro děti i dospělé dává nahlédnout do života současných i dřívějších živočichů na naší planetě, geologických zvláštností a nejrůznějších vědních oborů. Centrem pozornosti návštěvníků je bezpochyby akvárium, které má pověst jednoho z nejkrásnějších ve střední...

Mozartův dům

Mozartův dům
V tomto domě žil Mozart v letech 1773-1780. Ve výstavních prostorách, v nichž jsou vystaveny vzácné předměty a dokumenty týkající se slavného skladatele, se návštěvníci seznámí s každodenním životem rodiny Mozartových a také s historií domu.  První úřední záznam o Mozartově domě, nazývaném...

Mozartův rodný dům

Mozartův rodný dům
Dvacetšest let - od roku 1747 do roku 1773 - žila Mozartova rodina ve třetím patře "Hagenauerova domu" v Getreidegasse č. 9. A zde také spatřil 27. ledna 1756 světlo světa Wolfgang Amadeus Mozart. Majitel domu, Johann Lorenz Hagenauer (1712-1792), byl známý salcburský obchodník s potravinami a...

Salcburská pevnost Hohensalzburg

Salcburská pevnost Hohensalzburg
Pevnost Hohensalzburg, vybudovaná v roce 1077 arcibiskupem Gebhardem a výrazně rozšířená arcibiskupem Leonhardem z Keutschachu (1495-1519), je největší a ve vynikajícím stavu zachovalý hradní komplex ve střední Evropě. Zvláště zajímavé jsou středověké knížecí komnaty a hradní muzeum. Od roku 1892...

Salcburská Rezidencní galerie

Rezidencní galerie vystavuje stálou sbírku obrazu spolkové zeme Salcburska pod názvem Evropské malírství od 16. do 19. století. Nádherné výstavní prostory jsou dustojným místem pro salcburskou zemskou sbírku a ideálním zpusobem doplnují barokního ducha mesta Salcburku. Težištem výstavy je...

Salcburská zoologická zahrada

Salcburská zoologická zahrada
Hlavní snahou salcburské zoologické zahrady je chovat zvířata v podmínkách, které se co nejvíce blíží jejich přirozenému prostředí ve volné přírodě, a současně skloubit harmonickým způsobem krásu přírody v Hellbrunnu s výběhy pro zvěř. Tyto jsou vytvářeny s velkým citem a porozuměním pro potřeby...

Salcburské muzeum

V léte roku 2007 byly otevreny nové prostory Salcburského muzea v nádherné historické budove Nové rezidence na Mozartove námestí, které leží v srdci salcburského Starého mesta. Nové prostory podnítily i zcela novou koncepci muzea, která poskytuje návštevníkum novou dimenzi vnímání umeleckých a...

Salcburské muzeum moderního umění

 Jedno muzeum - dve budovy Salcburské Muzeum moderního umení má dve budovy - obe na mimorádne krásných místech Salcburku: Rupertinum v srdci starého mesta: barokní budova s moderní umeleckou koncepcí.   Muzeum na Mnišské hore vysoko nad strechami mesta: moderní umení v moderním...

Salcburský chrám

Salcburský chrám
Salcburský chrám je nejznámější sakrální stavba města a současně mocné duchovní centrum města - kdysi i dnes. Nádherná fasáda a mohutná kupole prozrazují typické znaky raného baroka. Historie jeho vzniku a vývoje je těsně spjata s narůstající mocí knížecích arcibiskupů, duchovních vládců Salcburku....

Zámek Hellbrunn a jeho fontány

Zámek Hellbrunn a jeho fontány
V roce 1612, několik měsíců po svém nástupu k moci, dal salcburský knížecí arcibiskup Markus Sittikus z Hohenemsu pokyn ke stavbě honosné rezidence na úpatí hellbrunnského kopce. Jako obdivovatel a milovník italské kultury a renesanční architektury pověřil Markus Sittikus slavného italského...