Salcburské muzeum

V léte roku 2007 byly otevreny nové prostory Salcburského muzea v nádherné historické budove Nové rezidence na Mozartove námestí, které leží v srdci salcburského Starého mesta. Nové prostory podnítily i zcela novou koncepci muzea, která poskytuje návštevníkum novou dimenzi vnímání umeleckých a historických sbírek. Vzácné umelecké predmety, výstavy usporádané s velkou dávkou estetického cítení, zajímavá témata a multimediální prezentace umení se harmonickým zpusobem doplnují. Salcburské muzeum je dukazem toho, že moderní muzeum muže být informativní a zábavné soucasne. Pro tyto kvality získalo Salcburské muzeum nejvyšší ocenení v podobe Rakouské muzejní ceny. 
Salcburk a jeho osobnosti 
Nejen mocní tohoto sveta rídili osudy Salcburku a jeho obyvatel. Výstavy v prvním patre muzea seznámí návštevníky se životem zajímavých Salcburcanu, mužu a žen, kterí se svou cinností zapsali do historie mesta i spolkové zeme a obohatili je o nesmrtelná díla. Jsou to umelci, architekti, vedci, lékari, spisovatelé, hudebníci a fotografové, ale také "obycejní" lidé z rad remeslníku a delníku.  
Mýtus Salcburk 
Trvalá výstava ve druhém patre Nové rezidence poskytuje zajímavý pohled do politických dejin, kultury a umení od pocátku novoveku až do soucasnosti. Široké spektrum témat zahrnuje mimo jiné období absolutistické moci salcburských arcibiskupu nebo vrcholné krajinárské umení salcburských malíru v období romantismu. 
Archeologické klenoty od doby kamenné až po stredovek
V Zrcadlovém sále ve druhém patre muzea jsou vystaveny archeologické nálezy z ruzných historických epoch. Tak napríklad mohou návštevníci obdivovat keltskou konvici s nálevkou v podobe zobáku, helmu nalezenou v Luegském prusmyku nebo gotický krídlový oltár - zvaný "Mariánský" - nizozemského mistra  "Virgo inter Virgines".
V podzemní pasáži ("Panorama Passage"), spojující Salcburské a Panoramatické muzeum, jsou vystaveny archeologické nálezy, které byly objeveny pri vykopávkách v Nové rezidenci, mezi jiným 1800 let stará rímská zed s freskami. Modely mesta, predmety denní potreby, umelecká díla a historická data dávají nahlédnout do vývoje Salcburku od dob rímské ríše až po soucasnost. 
V podzemí pod vnitrím dvorem Nové rezidence byla zrízena Hala umení. Multifunkcní 500 m² rozlehlý prostor s prosvetleným stropem je rozdelený na dve cásti. Každý rok se zde porádají tri velké mimorádné výstavy.                                                                                 
(použití textu a více informací na www.salzburg.info)