Salcburská pevnost Hohensalzburg

Salcburská pevnost Hohensalzburg

Pevnost Hohensalzburg, vybudovaná v roce 1077 arcibiskupem Gebhardem a výrazně rozšířená arcibiskupem Leonhardem z Keutschachu (1495-1519), je největší a ve vynikajícím stavu zachovalý hradní komplex ve střední Evropě.
Zvláště zajímavé jsou středověké knížecí komnaty a hradní muzeum. Od roku 1892 je v provozu ozubnicová dráha, která se podobá naší lanovce na pražský Petřín a s níž se dostanete pohodlně a rychle nahoru na hrad.
Historie této přes 900 let staré stavby sahá až do doby bojů o investituru. Počátek druhého tisíciletí v Evropě znamenal přechod z období raného do období vrcholného středověku. Dochází k nárůstu rozporů mezi mocí církevní a světskou a ke konfliktům uvnitř křesťanského hnutí. Vzniklý střet se nazývá bojem o investituru, který vrcholí sporem mezi papežem a králem o právo jmenování biskupů. Uvnitř křesťanstva došlo k rozpadu dosud jednotné evropské církve a její moc tak byla oslabena. Salcburský arcibiskup Gebhard, věrný papeženec, nechal v roce 1077 zřídit na svém výsostném území obranné pevnosti Hohensalzburg, Hohenwerfen a Friesach. Za vlády Konráda I. (1160-1147) byly tyto obranné stavby předběžně dokončeny.
V 15. a 16. století, v období nepokojů tak zvané Maďarské války a evropských selských povstání, které otřásaly i Salcburskem, se ukrývali salcburští arcibiskupové na nedobytné salcburské pevnosti. A právě v této době byla pevnost arcibiskupem Leonhardem z Keutschachu rozšířena a získala tak svou dnešní podobu. Hlavní stavba byla zvýšena a byly vybudovány zbrojnice a sýpka. Také vnitřní prostory hradu získaly novou a mnohem honosnější podobu. Nádherné gotické vyřezávané reliéfy a ornamentální kresby zdobí Zlatý sál a Zlatou komnatu. 58 nápisů a rodových erbů připomínají Leonharda z Keutschachu. Lev, symbol pevnosti, drží erb Keutschachů mezi svými tlapami. Jedna z posledních stavebních změn byla provedena vybudováním mohutné obranné věže s názvem "Khuenburgbastei".V celé dlouhé historii pevnosti Hohensalzburgu se žádnému z jejích obléhatelů nikdy nepodařilo ji dobýt.
Salcburská pevnost, jak již název napovídá, sloužila jako obranný hradní komplex a dočasná rezidence knížecích arcibiskupů. Kromě toho však sloužila také jako kasárna a věznice. Knížecí arcibiskup Wolf Dietrich zde byl až do své smrti v roce 1617 vězněn svým synovcem a následníkem Markem Sittikem.
Dnes je Hohensalzburg přístupný pro návštěvníky po celý rok. U příležitosti Mezinárodní letní akademie, která se každoročně koná v hradních prostorách, se zde setkávají umělci z celého světa.

(použití textu a více informací na www.salzburg.info)