Salcburská Rezidencní galerie

Rezidencní galerie vystavuje stálou sbírku obrazu spolkové zeme Salcburska pod názvem Evropské malírství od 16. do 19. století. Nádherné výstavní prostory jsou dustojným místem pro salcburskou zemskou sbírku a ideálním zpusobem doplnují barokního ducha mesta Salcburku. Težištem výstavy je nizozemské malírství 17. století, italské, francouzské a rakouské barokní malírství 17. a 18. století a rakouské malírství 19. století. Krome této stálé expozice jsou pravidelne porádány také mimorádné tematické výstavy, které se obmenují a v nichž se zajímavým zpusobem prolínají díla klasického i soucasného malírství.                                                                                 
(použití textu a více informací na www.salzburg.info)