A B’sondere Zeit (7.12.-15.12.2013)

Adventní salzburský festival, alpské lidové písně a hry o Zrození v sále Mozarteum. Kartenbüro Polzer, www.polzer.com