Mozartovy klavírní sonáty

(Celoročně, každý pátek a sobotu) Klavírní koncerty v Románském sále opatství Sv. Petra • Salcburská pořadatelská agentura Orpheus, Tel. +43/662/875161, www.agenturorpheus.at